بازگشت

درس‌نامه

 • نگار نبئی
 • ارسال شده توسط نگار نبئی
 • عدنان حسینی
 • ارسال شده توسط عدنان حسینی
 • نگار نبئی
 • ارسال شده توسط نگار نبئی
 • عدنان حسینی
 • ارسال شده توسط عدنان حسینی
 • نگار نبئی
 • ارسال شده توسط نگار نبئی
 • عدنان حسینی
 • ارسال شده توسط عدنان حسینی
 • نگار نبئی
 • ارسال شده توسط نگار نبئی
۲ دی ۱۴۰۲
 • عدنان حسینی
 • ارسال شده توسط عدنان حسینی
 • عدنان حسینی
 • ارسال شده توسط عدنان حسینی
۲۲ آبان ۱۴۰۲
طرح پانزی نوعی روش کلاهبرداری است که به وسیله جلب اعتماد کاربران، سرمایه آنان سرقت می شود.
 • نگار نبئی
 • ارسال شده توسط نگار نبئی
آشنایی با انواع روش های کلاهبرداری و چگونگی تشخیص آن ها از ضروریات پیش از ورود به بازار رمز ارزها است.
 • عدنان حسینی
 • ارسال شده توسط عدنان حسینی
 • نگار نبئی
 • ارسال شده توسط نگار نبئی