بازگشت

دیفای (DeFi)

  • عدنان حسینی
  • ارسال شده توسط عدنان حسینی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
در اقتصاد غیر متمرکز هیچ نهاد نظارتی میان شما و مبدأ یا مقصد مالی در کار نیست و همه تراکنش ها از طریق شبکه بلاک چین انجام می شود
  • عدنان حسینی
  • ارسال شده توسط عدنان حسینی
  • عدنان حسینی
  • ارسال شده توسط عدنان حسینی