شاخص ترس و طمع معیاری برای سنجش میزان احساسات حاکم بر بازار و راهنمایی برای یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار کریپتوکارنسی است.
  • فاطمه آهی
  • ارسال شده توسط فاطمه آهی